Lagar

Viktiga lagar
22.12.2009 / 1599

Lag om bostadsaktiebolag

22.5.2015 / 684

Lag om vissa krav på asbestsanering

30.12.1997 / 1336

Bokföringslag

30.12.1993 / 1501

Mervärdesskattelag

18.9.2015 / 1141

Revisionslag

31.3.1995 / 481

Lag om hyra av bostadslägenhet

24.6.1968 / 360

Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

21.7.2006 / 624

Aktiebolagslag

20.7.1992 / 654

Fastighetsskattelag

31.3.1995 / 482

Lag om hyra av affärslokal

22.4.1999 / 513

Lag om indrivning av fordringar

15.8.2003 / 728

Lag om preskription av skulder