• Bild01

Kb Bokföringsbyrå Nummenmaa

Företaget tillhandahåller disponenttjänster samt i mindre utsträckning bokförings- och bokslutstjänster. Därtill erbjuds konsulttjänster hänförbara till kommunal och interkommunal verksamhet. Konsulttjänsterna kan antingen gälla upphandling och/eller övervakning och utvärdering av kommunala externt upphandlade tjänster eller övriga av kommunen/samkommunen producerade tjänster.

Samarbetspartners

För att trygga en kontinuerlig och högklassig service har bokföringsbyrån ingått följande samarbetsavtal

Vi erbjuder traditionella bokföringstjänster och elektroniska lösningar inom ekonomiförvaltningen på ett professionellt sätt på finska, svenska och engelska. Vi använder moderna nätbaserade program, som är mångsidiga men enkla att använda. Företagaren kan koncentrera sig på verksamheten, medan vi sköter det administrativa. Företaget kan dock själv kontrollera och styra ekonomiförvaltningen i realtid.
Kb Bokföringsbyrå Nummenmaa använder fibertjänster från Karis Telefon Ab både i Karis och i Hangö. För bostadsbolag erbjuder Karis Telefon Ab möjligheten att ansluta sig till fibernät och ta del av de fina tjänsterna i fibernätet.
För stöd gällande direkt tekniska frågor har samarbetsavtal ingåtts med VN Bygg Ab.
För stöd gällande direkt tekniska frågor har samarbetsavtal ingåtts med Fiskars Byggnadsbyrå Ab.