Palvelut

Kb Bokföringsbyrå Nummenmaa Kirjanpitotoimisto (Y-tunnus 07789729) on merkitty Kaupparekisteriin 7.6.1989 ja varsinainen toiminta alkoi 1.1.1990.
Vastaavana yhtiömiehenä toimii kauppatieteiden maisteri Arne Nummenmaa.

Yritys tarjoaa isännöintipalveluja sekä vähäisemmässä määrin kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluja. Tämän lisäksi se tarjoaa kuntien ja kuntien yhteiseen toimintaan liittyviä konsulttipalveluja. Konsulttipalvelut voivat koskea joko hankintaa ja/tai kunnan ulkoisesti hankkimien palvelujen tai muita kunnan/kuntayhtymän tuottamien palvelujen valvontaa ja arviointia.

Kb Bokföringsbyrå Nummenmaa Kirjanpitotoimisto Ky:llä on kaksi toimipistettä: Karjaalla yritys toimii osoitteessa Jokikaari 10 ja Hangossa Santalantie 8:ssä.

Isännöintipalvelut

Isännöinti on kiinteistöjohtaminen, jonka tarkoituksena on asumisyhteisöissä vastata kiinteistöhallintoon ja kiinteistön ylläpitoon liittyvistä toiminnoista ja palveluista. Asunto-osakeyhtiöissä isännöitsijän asema ja tehtävät on määritelty laissa.

Sopijapuolet pyrkivät pitkäjänteiseen yhteistyöhön isännöinti-sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset kiinteistön tarkoituksenmukaiselle käyttämiselle ottaen huomioon tilaajan ja kiinteistön käyttäjien tarpeet ja tavoitteet. Tämä edellyttää sopijapuolilta avoimuutta, luottamusta sekä säännöllistä vuorovaikutusta sopimuksen toimivuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Oletko kiinnostunut? Ota ystävällisesti yhteys.

Vakuutus ja IT

Yritys on vakuutettu Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä. Vastuuvakuutus kattaa kirjanpitotoimiston toimintaan liittyvät henkilö- ja esinevahingot aina 500 000 €:oon asti.

Kb Bokföringsbyrå Nummenmaa Kirjanpitotoimisto Ky käyttää maksujen ja vastikkeiden seurannassa Unes Oy:n Isännöinti-ohjelmaa sekä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä Dl Software Oy Ab:n DL Prime 3000 Kirjanpito -ohjelmaa. Kirjanpitotoimisto vuokraa palvelintilaa EKM Service Ab Oy:ltä, mutta yrityksen internetsivut (webb-hotelli) ovat Nyttab Ab/SurfNetissä osoitteessa www.nummenmaa.com. Virustentorjuntaohjelmana on F-Secure PSB Security.
Arne Nummenmaa